אנו מבקשים להודיע ​​לציבור הרחב כי אנו מתנגדים ביסודיות ובעוצמה בניסיון להכריח את אזרחינו לפעולות בתחום הבריאות שחלקנו לא מסכים איתם. הקמפיין הלאומי להכריח אותנו להתחסן הוא קמפיין מצער. אנא שמע אותנו בבירור שאנחנו לא נגד חיסונים, לא. מה שאנחנו נגד זה הכריחה של האזרחים לקבל טיפולים שמתכחשים על זכויותינו וחופשנו האישיים בבחירתנו בתחום הבריאות.

אנו מאמינים שלכל אזרח יש את הזכות להחליט על בחירות הבריאות שלו… הבחירה להתחסן או הבחירה לא להתחסן היא בחירה פרטית. אנו מעריכים את הזכות ואת החופש של כל אחד מאזרחי ישראל לבחור בעצמן את הבחירה הזו. אם נבחר לכנסת, חברינו יקיימו את הזכות היקרה בחקיקה שלנו ובעבודת הוועדה שלנו.

קוד נירנברג, שהעם שלנו נאלץ להכיר יותר מדי בהיסטוריה, קובע כי בכל הניסויים הרפואיים "הסכמה מרצון של הנבדק האנושי היא חיונית בהחלט." מנכ"ל פייזר הצהיר לאחרונה כי ישראל נראית על ידו כניסוי להצלחת הטיפול בו. הוא כינה אותנו 'המעבדה העולמית'. עם זאת, זוהי הפרה של קוד נירנברג לנסות לאלץ אזרחים לעבור כל ניסוי רפואי מבלי לקבל את הסכמת אזרחינו האינדיבידואליים. פעולות הממשלה הנוכחיות שלנו מתעלמות מזכויותינו ביישום מדיניות ה-COVID-19 שלהן.

הקוד ממשיך וקובע כי בכל הניסויים הרפואיים: "… יש להודיע ​​לו על אופיו, משך ומטרתו של הניסוי; השיטה והאמצעים שבהם היא מתנהלת; כל אי הנוחות והסיכונים שניתן לצפות באופן סביר; וההשפעות על בריאותו או על האדם שעשויות לנבוע מהשתתפותו בניסוי.

אי אפשר להבטיח את הנקודה הנ"ל של הקוד מכיוון שהיא אינה ידועה הן לממשלתנו והן ליצרן החיסונים באשר ל"הסכנות "וה"השפעות על בריאותנו" לטווח הארוך. אם אזרחים מסרבים לכל טיפול שמוצע מסיבות אלה, חירות הפרט היא זו שצריכה להישמר על ידי ממשלתנו, מכיוון שמדובר בהפרה של קוד נירנברג כדי ללחוץ או לכפות על ציות אחרת.

זו הפרה של זכויותינו בכך שממשלתנו הסכימה לספק את נתוני הבריאות האישיים שלנו לחברת פייזר ללא הסכמתנו. ועדת הלסינקי המפקחת על ניסויים רפואיים במדינתנו אמרה כי "… אנו מבקשים כי זכויותיהם של אזרחי ישראל יהיו מוגנות במסגרת העסקה שנחתמה בין ישראל ליצרנית התרופות האמריקאית פייזר." אנו מגלים שהמאמץ הנוכחי מערער את זכויותינו האישיות, ולכן אנו מבקשים להצביע. עם הצבעתך נעמוד נגד המדיניות הנוכחית. אנו קובעים באופן חד משמעי כי אנו מקיימים את זכותו של כל אחד
להחליט בעצמם: לחסן או לא, כאשר אנו נלחמים במחלה הנוראה הזו ומבקשים לחסל אותה.