חיסונים בכפייה

אנו מבקשים להודיע ​​לציבור הרחב כי אנו מתנגדים ביסודיות ובעוצמה בניסיון להכריח את אזרחינו לפעולות בתחום הבריאות שחלקנו לא מסכים איתם. הקמפיין הלאומי להכריח אותנו להתחסן הוא קמפיין מצער. אנא שמע אותנו בבירור שאנחנו לא נגד חיסונים, לא. מה שאנחנו נגד זה הכריחה של האזרחים...