נשמח אם תהיו חלק משינוי הארץ למדינה מגוונת יותר ומקבלת, מבלי לקחת את האופי היהודי הייחודי והמכריע של ישראל.

בקשה להתחברות